This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia wody

Energia wody


Energia geotermalna


Energia geotermalna to energia zgromadzona w gruntach, skałach i wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Na terenie miasta Jaworzna możliwe jest pozyskanie energii z płytkich wód poprzez pompę ciepła. Obecnie na terenie miasta Jaworzna pompa ciepła instalowana jest w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Ciężkowicach.

Pompy ciepła – wykorzystują energię zmagazynowaną w glebie, zbiorniku wodnym czy wodach podziemnych do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – i przekazuje je do instalacji c.o. i c.w.u, ogrzewając w niej wodę, albo do instalacji wentylacyjnej ogrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do znacznie cieplejszych pomieszczeń jest możliwe dzięki zachodzącym w pompie ciepła procesom termodynamicznym. Ponieważ samoczynny przepływ ciepła z zimnego otoczenia do ciepłych pomieszczeń jest niemożliwy, prawa fizyki są w tym względzie nieubłagane, dlatego do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej przez pompę ciepła energii elektrycznej jest kilkakrotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła.


Energia wód śródlądowych


energia wodyEnergia wód powierzchniowych wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. Na terenie Jaworzna na rzece Białej Przemszy zlokalizowana jest mała elektrownia wodna „ADAŚ”. Ograniczeniem, które musi być uwzględnione przy lokalizacji elektrowni wodnych są wymogi wynikające z regulacji prawnych dotyczących obszarów wyznaczonych w ramach sieci ekologicznej Natura 2000 oraz z programów restytucji wędrownych ryb dwuśrodowiskowych.

Źródło:

  • Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna
  • Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2012-2015 - aktualizacja
  • Oszczędzaj energię i środowisko, Mariusz Bogacki, Arkadiusz Osicki, FEWE 2010