This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia wiatru

Energia wiatru


Miasto Jaworzno znajduje się w strefie niekorzystnej, w której średnioroczna prędkość wiatru wynosi około 3,5 m/s. Według regionalizacji Polski, opracowanej przez H. Lorenc, miasto Jaworzno znajduje się w IV (niekorzystnej) strefie pod względem zasobów energii wiatru.

Użyteczna prędkość wiatru dla potrzeb energetycznych wynosi, co najmniej 4 m/s. Ponadto znaczenie w tego typu inwestycjach mają również:wiatraki

  • odległość od osad ludzkich - zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 km (ograniczenia wynikają z hałasu jaki powodują turbiny);
  • ukształtowanie terenu - najlepszy jest teren płaski, trawiasty;
  • bliskość dróg dojazdowych - ze względów ekonomicznych;
  • bliskość przyłączy energetycznych średniego - 15 kV (możliwość bezpośredniego podłączenia turbiny o mocy max 6 MW) i wysokiego napięcia - 110 kV (budowa stacji przekaźnikowej);
  • możliwość sprzedaży energii.

Projektowanie farmy wiatrowej wymaga także kompromisu pomiędzy oszczędnością powierzchni a opłacalnością produkcji. Zakłada się, że na 1 MW zainstalowanej mocy należy przeznaczyć ok. 10 ha. Tak więc na terenie miasta Jaworzna brak jest możliwości wykorzystania energii wiatru.
Źródło:

  • Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna
  • Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2012-2015 - aktualizacja