This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia słońca

Energia słońca


Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody. Do tego celu wykorzystywane są kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne (np. do zasilania znaków drogowych). Promieniowanie słoneczne może być wykorzystywane do produkcji energii przy odpowiednio dostosowanym typie systemów i urządzeń do charakteru, struktury i rozkładu promieniowania słonecznego w czasie. Energia ta wykorzystywana jest najczęściej przez indywidualnych inwestorów na własne potrzeby. Miasto Jaworzno zlokalizowane jest w regionie którym nasłonecznienie jest umiarkowane.


Do najpopularniejszych technologii wykorzystujących OZE zalicza się:


kolektoryKolektory słoneczne – zamieniające promieniowanie słoneczne w ciepło, które może być wykorzystywane np. do przygotowania ciepłej wody (c.w.u.) w domach, szkołach, hotelach czy biurach lub do wspomagania ogrzewania pomieszczeń zimą. W uproszczeniu przyjmuje się, że średnio w Polsce do 1 m2 powierzchni dociera w ciągu roku 1000 kWh energii słonecznej, co odpowiada energii zawartej w 100 litrach oleju opałowego. Nie jest to ilość mała, ale i nie na tyle duża aby w 100% pokryć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania naszych domów, zwłaszcza, że efektywnie można wykorzystać 25 – 50% rocznego promieniowania słonecznego. Z tego względu instalacje solarne w Polsce sprawdzają się głównie do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej.

pvOgniwa fotowoltaiczne (PV) – popularnie nazywane bateriami słonecznymi, przetwarzają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną i są jednym z najbardziej niezawodnych urządzeń wytwarzających ten rodzaj energii. Dodatkowo nie towarzyszy temu procesowi żaden hałas, a za wytworzoną w nich energię elektryczną można uzyskać tzw. świadectwa pochodzenia „zielonej energii”, które można następnie sprzedać (więcej informacji na stronie www.ure.gov.pl).


Dofinansowanie kolektorów 


banerkolektory
Źródło:

  • Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna
  • Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2012-2015 - aktualizacja
  • Oszczędzaj energię i środowisko, Mariusz Bogacki, Arkadiusz Osicki, FEWE 2010