This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia gazowa

Energia gazowa


Miasto Jaworzno zaopatrywane jest w gaz ziemny z systemu krajowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie.
Rozprowadzany jest gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 o parametrach zgodnie z PN-87/C-96001.

Eksploatacja i zarządzanie systemem gazowniczym na terenie Jaworzna, w obrębie sieci gazowych wysokoprężnych i stacji redukcyjno - pomiarowych I-go stopnia znajduje się w gestii Regionalnego Oddziału Przesyłu w Świerklanach. Sieci gazowe średnio- i niskoprężne oraz stacje redukcyjno - pomiarowe II-go stopnia eksploatowane i zarządzane są przez Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu oraz podległą mu Rozdzielnię Gazu w Jaworznie.

Na terenie Jaworzna, na koniec roku 1999, w gaz ziemny zaopatrywanych było 10 677 odbiorców, w tym: 10 636 gospodarstw domowych, 1 zakład produkcyjny oraz 40 odbiorców obejmujących handel i usługi. W 1999 roku w/w odbiorcy zużyli gaz w ilości:

  • ogółem 26 254 tys. m3
  • w tym w gospodarstwach domowych 4 519 tys. m3,
  • przy czym na ogrzewanie mieszkań przez odbiorców indywidualnych zostało zużytych 1 983 tys. m3.

Ogółem na potrzeby grzewcze budownictwa mieszkaniowego zużyto 2 220 tys. m3. Średnie zużycie gazu przez odbiorcę indywidualnego jest na poziomie 425 m3, a w przypadku kiedy gaz ziemny wykorzystywany jest do ogrzewania zużycie to jest w granicach 1 500 m3 na odbiorcę. Gaz dla celów grzewczych wykorzystuje około 13% odbiorców indywidualnych. Dodatkowo 224 mieszkania ogrzewane są z kotłowni lokalnej wykorzystującej gaz jako paliwo.

Jedynym przemysłowym, dużym odbiorcą gazu na terenie Jaworzna jest Huta Szkła “Szczakowa”, której zużycie gazu ma decydujący wpływ na wielkość zapotrzebowania w mieście i w chwili obecnej stanowi 77% poboru gazu dla całego miasta.Źródło: Energoekspert Sp. z o.o. Projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i inne Gminy Jaworzno, 2001