This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Modernizacja i termomodernizacja obiektów samorządowych

Modernizacja i termomodernizacja obiektów samorządowych


Szkoła Przyjazna uczniom – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie

Termin realizacji: 2008 - 2010 

Wartość całkowita projektu: 3 580 668,97 zł
Wielkość dofinansowania: 3 043 568,62 zł
Wkład własny: 537 100,35 zł

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu Szkoła przyjazna uczniom został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Infrastruktura placówek oświaty, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt polega na wykonaniu remontu i rozbudowie zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno‑hotelarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie. Powierzchnia zmodernizowanej części szkoły wraz z przebudowaną infrastrukturą techniczną (w tym sanitarną) wynosić będzie 370,20 m2, natomiast powierzchnia planowanej do budowy, nowej części szkoły będzie posiadać powierzchnię 278,20 m2. Projekt przewiduje zakup i instalację nowoczesnej technologii żywieniowej wraz z wyposażeniem w części gastronomicznej obiektu. Zostanie wykonanych szereg prac w zakresie instalacji elektrycznych. Zostanie wykonana nowa instalacja wodno‑kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Projekt zawiera również kompleksowy montaż elementów wentylacji wraz z oprzyrządowaniem w pracowniach nauki. Działania będą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju szkoły oraz będą zapewniały, poprzez wymieniony wyżej równy dostęp do nauki, ograniczenie występowania zjawiska „wykluczenia społecznego”.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do nauki i poprawa warunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Realizacja projektu zapewni równy dostęp do edukacji na odpowiednim poziomie dla uczniów z terenów wiejskich i miejskich.

Termomodernizacja obiektów oświatowych – ocieplenie ZS nr 3 i ZS nr 4

Termin realizacji: 2009 - 2010

ZS nr 4 – planuje się ocieplenie budynku, izolację fundamentów i wymianę okien, opracowana została dokumentacja projektowa. Ze względu na brak środków w budżecie miasta zadanie zostało odłożone w realizacji. ZS nr 3 – planuje się budowę wiatrołapów i podjazdu dla niepełnosprawnych. Wyłoniono wykonawcę robót, firmę H. Proksa.


Modernizacja Domu Kultury Jeleń

Termin realizacji: 2007 - 2010

W 2009 roku prowadzono roboty budowlano-remontowe obiektu, wyburzenie części ścian działowych, wymurowanie nowych, zdemontowano istniającą stolarkę drzwiową wewnątrz budynku, istniającą instalację wodno-kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania oraz elektryczną. Rozpoczęto prace nad nowymi instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania i elektryczną. W postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca robót firma Zmirob z Tychów. Termin zakończenia zadania to 16 lipiec 2010 rok. Trwają roboty budowlane.

(źródło: BIP UM Jaworzno)