This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Gospodarcza Brama Śląska – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

Gospodarcza Brama Śląska – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej


Termin realizacji: 2004 - 2011

Wartość całkowita projektu: 47,06 mln €, z czego 40 mln € to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość komponentu jaworznickiego: 13,91 mln € (dofinansowanie 11,82 mln €).

Etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Projekt „Gospodarcza Brama Śląska” został wpisany na listę kluczowych projektów, wymaganą przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako załącznik do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W realizacji projektu Miastu Jaworzno partnerują:

  • Miasto Sosnowiec,
  • Miasto Czeladź,
  • Miasto Będzin.

30 października 2006 roku w Jaworznie został podpisany List Intencyjny w sprawie Gospodarczej Bramy Śląska, w którym Partnerzy zadeklarowali wolę prowadzenia zgodnych działań mających doprowadzić do skutecznej realizacji projektu. Następnie 8 lipca 2008 roku pomiędzy Partnerami Projektu a Zarządem Województwa Śląskiego została podpisana umowa ramowa, określająca obowiązki i zasady współpracy przy przygotowaniu projektu kluczowego do realizacji.

Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego i zwiększeniu zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach, rozwój technologiczny i innowacyjny, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej, zagospodarowanie terenów o różnorodnym pochodzeniu i charakterze (typu „greenfield” i „brownfield”). Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu w infrastrukturę 118,67 ha terenów niezagospodarowanych o wydzielonych zdywersyfikowanych polach inwestycyjnych różnej wielkości oraz przygotowaniu infrastruktury wsparcia biznesu.

Inwestycje będą realizowane na terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą, które położone są w granicach administracyjnych sąsiadujących ze sobą miast - partnerów w projekcie. Liderem projektu Gospodarcza Brama Śląska jest Miasto Jaworzno.

Zakładane rezultaty komponentu jaworznickiego:

  • powierzchnia udostępnionego terenu 88 hektarów gruntów,
  • nowe miejsca pracy na uzbrojonym terenie,
  • przedsiębiorstwa, działające na uzbrojonym terenie,
  • powierzchnia użytkowa usługowo-produkcyjna.


W związku z infrastrukturalnym charakterem projektu, bezpośrednim i materialnym efektem jego realizacji (produktem) będą drogi o długości 4,49 km i przebiegające w ich pasach kanalizacja sanitarna, deszczowa, teletechniczna oraz wodociąg o łącznej długości 3,59 km.

Projekt „Gospodarcza Brama Śląska współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013.

(źródło: BIP UM Jaworzno)