This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Jaworzno złożyło deklarację uczestnictwa w projekcie Dobry Klimat dla Powiatów

Jaworzno złożyło deklarację uczestnictwa w projekcie Dobry Klimat dla Powiatów

Jaworzno złożyło deklarację uczestnictwa w projekcie Dobry Klimat dla Powiatów w perspektywie do 2015 r., realizowany m.in. przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.


Celem Projektu jest włączenie polskich powiatów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. 

W ramach projektu miasto będzie miało możliwość zdiagnozowania stanu ochrony klimatu na swoim terytorium, organizowane będą lokalne debaty publiczne, podczas których mieszkańcy miasta będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian w swoim regionie. 

Jednocześnie uczestniczenie w projekcie może w istotny sposób pomóc w:

  • zaangażowanie się w Porozumienie na rzecz ochrony klimatu Burmistrzów UE, gdzie wymiana doświadczeń między władzami lokalnymi UE może przynieść korzyści dla poszczególnych powiatów;
  • przygotowaniu się do korzystania ze środków UE na lat 2014-2020, gdyż ochrona klimatu i adaptacja do jego zmieniających warunków będą kluczowym zagadaniem nowej perspektywy finansowej Wspólnoty Europejskiej

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.chronmyklimat.pl/DOKLIP