This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ogłoszenie wyników IV edycji ogólnopolskiego konkursu energetycznego Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa

Ogłoszenie wyników IV edycji ogólnopolskiego konkursu energetycznego Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa

„To co jest mało prawdopodobne zdarzy się na pewno” to myśl, która towarzyszy tegorocznym zmaganiom konkursowym. Głównym celem konkursu było zachęcenie młodzieży do racjonalnego zarządzania energią. Chcieliśmy również rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi oraz wzbogacić wiedzę.

Spośród nadesłanych prac uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Komisja Konkursowa wybrała najlepsze i postanowiła nagrodzić następujące osoby:

I miejsce – Anna Górska – I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie za pracę pt. "Edukacja energetyczna społeczeństwa”

II miejsce (ex aequo):
Karolina Waszkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie za pracę pt. "Inteligentne urządzenia domowe"
Paweł Dudek - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, Technikum nr 8 za pracę "Inteligentny dom plus-energetyczny"

III miejsce (ex aequo):
Łukasz Ogan – zgłoszenie indywidualne za pracę "Inteligentny dom plus-energetyczny"
Kamil Litwin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Janusza Groszkowskiego za pracę "Samochód elektryczny i jego rola w sieci inteligentnej”
Sandra Kochańska - I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie za pracę „Inteligentny dom plus-energetyczny”

Jury Konkursu Przewodniczył: prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko
W skład jury weszli ponadto:
dr Aleksandra Łakomiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Justyna Zabawa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Klaudia Giordano – Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Michał Tomaszewski – Politechnika Opolska
dr Wojciech Radziewicz – Politechnika Opolska
dr Jarosław Dąbrowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
mgr inż. Zbigniew Banasik - Wiceprezes Spółki Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, duży wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły członkom Jury podczas oceny prac. Mamy nadzieję na spotkanie w kolejnych edycjach. Dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom
i przedsiębiorstwom zaangażowanym w organizację tegorocznego konkursu.
Gratulujemy Laureatom Konkursu i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

W tym roku projekt edukacyjny został wzbogacony o przedsięwzięcie muzyczne, dlatego, że rozwój, to nie tylko technologie. Rozwój to przede wszystkim człowiek. Smart Music propaguje czerpanie pozytywnej energii z muzyki. Smart Music ma uwrażliwić odbiorców i pokazać im, że również muzyka rozrywkowa może nieść ze sobą całą paletę wartości stanowiących podwaliny inteligentnego społeczeństwa.
Konkurs energetyczny adresowany jest do młodzieży, zatem uzasadnione jest, aby w alternatywnej debacie o energetyce nie zabrakło energetycznej muzyki. Zapewni ją zespół Spaleni na Mieście, promujący smart music.

Patronatu honorowego projektowi udzielili: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, Ministerstwo Gospodarki, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Partnerem prawnym projektu jest Kancelaria Prawna Skoczyński-Wachowiak-Strykowski.
Partnerami naukowymi projektu są: Politechnika Opolska, Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Partnerami branżowymi konkursu zostali: Tauron Wytwarzanie SA i Energoprojekt Katowice SA
Partnerami organizacyjnymi zostali: Jurkpol sp. z o.o., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Jaworznie, Elvita Jaworzno III Sp. z o.o., PROXIMA, Lech Consulting, Akademia Biznesu i Rozwoju Osobistego.
Patronat medialny objęły: Polskie Radio Katowice SA, CTV Jaworzno, Telewizja Silesia, „Nowa Energia”, ENERGIA, „Czysta Energia”, „Co Tydzień”, Fundacja Ekologiczna Silesia, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, „Wiedza i Życie”, www.cire.pl, www.chronmyklimat.pl, Energia Elektryczna, Klaster 3x20, www.gablotkaszkolna, Czasopismo KONTURY, www.mojejaworzno.pl, Klub Muzyczny Old Timers Garage, Telewizja Polska SA oddział w Katowicach.
W gronie sponsorów znalazły się: Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej i Fundacja Zielona Akcja.

mgr Przemysław Dudzik - Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna
dr Halina Rechul – autorka i koordynator projektu