This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Dopłaty do kolektorów słonecznych

Dopłaty do kolektorów słonecznych


17 czerwca 2010 r. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.

Wyjątkowy charakter tego wydarzenia polega m.in. na tym, że uruchamiany właśnie instrument finansowy adresowany jest do osób fizycznych, podczas gdy najczęściej partnerami NFOŚiGW są samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wynika to z faktu, że Narodowy Fundusz, który nie posiada żadnych oddziałów regionalnych, wspiera finansowo te przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, których ponadregionalny zasięg lub skala wnioskowanej pomocy przekracza możliwości funduszy wojewódzkich.

Gdzie udać się po dopłatę do kredytu?


Lista banków, które przystąpiły do programu:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • Warszawski Bank Spółdzielczy.


Oznacza to, że kredyty z dopłatami będą dostępne w 4,5 tys. placówek bankowych na terenie całego kraju. Decyzję o włączeniu instrumentu dopłat do oferowanych produktów bankowych oraz o terminach ich uruchomienia podejmą dyrektorzy poszczególnych banków. Nastąpi to nie później niż w sierpniu  2010 r. Część banków zadeklarowała uruchomienie kredytów już w lipcu.

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z dopłat do kredytów?


Instrument dopłat jest adresowany do osób fizycznych dysponujących prawem do nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej.

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup jak i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Beneficjenci mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

 • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
 • zakupu: kolektora słonecznego (płaskiego lub rurowego), nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza
 • oraz montażu zestawu.


Wysokość dopłaty z NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto ww. kosztów poniesionych przez inwestora. Wysokość dopłaty będzie obliczana proporcjonalnie do kosztów nieprzekraczających 2.500 zł za metr kwadratowy powierzchni zainstalowanych kolektorów.

Na dopłaty NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł do wypłacenia w latach 2010-2014. Pozwoli to na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zainstalowania kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. m2 (ok. 25 boisk piłkarskich), co przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 36 tys. ton.

Procedura uzyskania kredytu z dopłata NFOŚiGW


1) Należy zgłosić się do banku z wnioskami:

 • o udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej
 • oraz o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu.

2) Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji.
3) Aby otrzymać 45% dopłatę z NFOŚiGW, gdy instalacja będzie gotowa, musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego.
4) Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji należy przedłożyć w banku.

UWAGA.

 • Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację, i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem.
 • Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.Źródło informacji i tekstu:
 • strona internetowa NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl)
 • Informacja prasowa NFOŚiGW pt. "Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne" (17 czerwiec 2010)